Inzicht geeft vertrouwen en duidelijkheid

Storteboom Barneveld hecht veel waarde aan het vertrouwen dat haar relaties geven door hun product bij ons onder te brengen, het is onze levensader! Open communicatie en volledig inzicht in de keten en het proces zijn hierbij de basis om dit vertrouwen te borgen. Storteboom Barneveld heeft daarom in de afgelopen jaren een eigen ICT systeem gebouwd rondom dit proces en alle kennis in dit systeem gestopt. Met het oog op schandalen die in de sector hebben plaatsgevonden hebben wij van dit systeem één van onze USP's gemaakt door naast een veilig eindproduct,  een veilige maar vooral duidelijke en eerlijke keten transparant weer te geven als het gaat om uw product en dus ook uw, en onze, reputatie!

 

Door middel van Tracking and Tracing kunnen wij veiligheidsgaranties afgeven voor al onze producten en productiemethoden. Wij verstrekken u snel en doelgericht de informatie en data die u nodig heeft. Met een druk op de knop informeren wij u over de complete historie van het eindproduct.

Al onze grondstoffen worden in Europa gesourced. Voordat een grondstof geleverd wordt aan Storteboom Barneveld wordt deze eerst geauditeerd door onze eigen QA mensen. Hier is van belang dat de dezelfde keten informatie per direct voorhanden is. Voor elke leverancier bij Storteboom Barneveld worden er performance scores bijgehouden. Bij het ontvangen van de grondstoffen worden alle data als kleur, geur, gewicht, temperatuur en de transportmiddelen gecontroleerd en in het ERP systeem opgenomen. Dit doen wij voor het gehele proces dat het product van grondstof tot gereed moet doorlopen. Dit is een enorme berg data maar geeft Storteboom Barneveld en de klant het totale inzicht welke ook de eindgebruiker kan garanderen dat het product dat hij/zij eet 100% veilig is gemaakt.

 

Contactgegevens

  Hanzeweg 22
      3771 NG Barneveld

  +31 (0)342-425 300
  info@bbsfood.nl