Eigen business intelligence

Een belangrijke pré van alle machines die BBS Food inzet is de uitstekende achterliggende software. Deze software hebben we volledig kunnen integreren met ons centrale ERP-systeem, dat BBS Food zelf heeft ontwikkeld. Om dit systeem heen heeft BBS Food zelf een schil van ‘business intelligence’ op het gebied van onder andere productie, kwaliteit, planning, rendement en verkoop gebouwd. Deze schil bestaat uit diverse ‘key point indicators’, die BBS Food uitstekend inzicht bieden in alle bedrijfsprocessen.

Dankzij de integratie van het ERP-systeem, met de aan elke machine gekoppelde software, krijgt BBS Food een exact beeld van de ‘prestaties’ van alle apparatuur. Zo geeft het systeem uitsluitsel over de geplande en de werkelijk gerealiseerde productiecapaciteit en over het precieze aantal misslagen per machine. Via de software kunnen wij deze belangrijke informatie als het ware opzuigen uit elke machine. Deze informatie onderbouwd vervolgens ook naar onze relaties de garantie van een veilige en gecontroleerde productie van het product.

 

Contactgegevens

  Hanzeweg 22
      3771 NG Barneveld

  +31 (0)342-425 300
  info@bbsfood.nl